top of page

GILINDA PROJEKTMENEDZSMENT SZÓTÁR

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos kulcs fogalmakat és kifejezéseket gyűjtöttük össze, amelyek segítenek Neked jobban megérteni a projektmenedzsment világát. Itt megtalálhatod a legfontosabb szakkifejezéseket (sokszor az angol kifejezés szerepel, a gyakori használat miatt), rövid és érthető definíciókkal, hogy könnyebben eligazodhass a projektmenedzsmentben használt terminológiában. Böngészd át a szótárunkat, és használd az itt található információkat, hogy hatékonyabbá tedd a projektmenedzsment munkáját!

Az agilis projektmenedzsment foglamakat ide kattintva megtalálod.

A

 • Átfedés: Az a helyzet, amikor két vagy több projekt egy időben folyik, és az erőforrások közös használatával működnek.

 • Adatok: A projektmenedzsmentben használt információk, például költségvetés, ütemterv, teljesítési adatok, stb.

 • Agilis projektmenedzsment: Egy projektmenedzsment módszer, amely a rugalmasságra és az iteratív fejlesztésre összpontosít a tervezési folyamat során.

 • Ajánlat: Az a dokumentum, amelyben a projektmenedzser megadja a projektre vonatkozó árajánlatot, beleértve a költségvetést, a tervezett erőforrásokat és az időbeosztást.

 • Állapotjelentés: A projekt aktuális állapotáról szóló információk összefoglalója, beleértve a haladást, a költségeket és az esetleges problémákat.

 • Architektúra: A projekt tervezési és strukturális elemeinek összessége, amelyek a megoldást hivatottak támogatni.

 • Átfogó projektterv: A projekt teljes tervezési dokumentuma, amely tartalmazza a projektcélokat, az ütemtervet, a költségvetést, az erőforrásokat, a szereplőket és a kockázatkezelési terveket.

 • Áttekintés: Az a tevékenység, amely során a projektmenedzser és a projekt érintett felei összegyűlnek, hogy értékeljék a projekt állapotát és az elért eredményeket.

 • Automatizálás: Az a folyamat, amely során a projektmenedzser feladatokat automatizál, hogy hatékonyabbá tegye a projektmenedzsmentet, és csökkentse a hibalehetőségeket.

B

 • Benchmarking – A benchmarking egy folyamat, amely során egy vállalkozás összehasonlítja saját működését, termékeit vagy szolgáltatásait a versenytársakkal, más iparágakbeli vállalkozásokkal vagy a legjobb gyakorlatokkal.

 • Bizonyíték alapú döntéshozatal – A bizonyíték alapú döntéshozatal egy olyan megközelítés, amelyben a döntéshozók az adatokat, az elemzéseket és a kutatási eredményeket használják a döntéshozatal során.

 • Bontási struktúra (WBS) – A bontási struktúra az a folyamat, amelynek során a projekt feladatok hierarchiáját és szerkezetét határozzuk meg. Az összes feladatot kisebb egységekre bontjuk, és ezeket rendszerezzük egy hierarchiában.

 • Budget (költségvetés) – A budget a projekt tervezett költségvetése. Az összes költséget előre meghatározzák, és a projekt során figyelemmel kísérik a kiadásokat, hogy megfeleljenek a tervezett költségvetésnek.

C

 • Change management (CHM) – A változásmenedzsment egy olyan folyamat, amely a projekt során előforduló változásokat kezeli és irányítja. A változásmenedzsment célja, hogy minimalizálja a kockázatokat és a negatív hatásokat, valamint maximalizálja az előnyöket.

 • Critical Path Method (CPM) – Az kritikus útvonal módszer (CPM) egy projekttervezési technika, amely segít az időtartamok, a határidők és a függőségi kapcsolatok meghatározásában. A CPM a projekt legkritikusabb feladataira fókuszál, amelyek meghatározzák a projekt teljes időtartamát.

 • Customer relationship management (CRM) – Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) egy olyan stratégia, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok javítása, a vevői elégedettség növelése és az üzleti növekedés elősegítése.

D

 • Deliverables – A projekt során előállított termékek, szolgáltatások vagy eredmények, amelyeket a megrendelőnek át kell adni.

 • Dependencies – A függőségek a projekt elemei közötti kapcsolatokat jelentik, amelyek azt határozzák meg, hogy az egyik feladat vagy eredmény mikor, hogyan és miután állítható elő, az előző feladattól vagy eredménytől függően.

E

 • Earned Value Management (EVM) – Az Earned Value Management egy projektvezetési technika, amely az elvégzett munka értékét összeveti a tervezett költséggel és az előrelátott ütemtervvel. Az EVM segít a projektmenedzsereknek megérteni, hogy a projekt hogyan halad az eredeti tervekhez képest, és hogy az esetleges problémák hogyan hatnak a költségvetésre és a határidőkre.

 • Estimation – Az előrejelzés az a folyamat, amely során a projektmenedzser az adatok és az előző tapasztalatok alapján előrejelzi a projekt költségeit, határidejét és eredményeit.

F

 • Fejlesztői környezet – A fejlesztői környezet az a szoftveres környezet, amelyben a fejlesztők dolgoznak a projekt során. Ideális esetben a fejlesztői környezet megbízható és hatékony, és támogatja a fejlesztők munkáját.

 • Feladat – A projektben végrehajtandó specifikus tevékenység vagy feladat.

G

 • Gantt chart – A Gantt-diagram egy grafikus eszköz, amely segít a projektmenedzsernek megtervezni és nyomon követni a projektet. A Gantt-diagramon az időskála a vízszintes tengelyen, a feladatok pedig a függőleges tengelyen jelennek meg. A feladatok időbeli elhelyezkedése segít a menedzsernek megérteni, hogy mely feladatok mennyi időt vesznek igénybe, és hogyan függnek egymástól.

H

 • Határidő - A projekt határideje az a pontos dátum, amikorra az összes munka be kell fejeződjön, és az eredményt kell leadni. A határidő meghatározása és betartása kulcsfontosságú az eredményes projektmenedzsment szempontjából.

 • Hibrid projektmenedzsment - A hibrid projektmenedzsment egy olyan módszer, amely a hagyományos projektmenedzsment és az agilis projektmenedzsment elemeit vegyíti. A módszer lehetővé teszi, hogy a projektvezető és a csapat alkalmazkodjon a változó körülményekhez, miközben egy erős struktúrát is biztosít a munka végzéséhez.

 • Hálózati diagram - A hálózati diagram egy projekttervezési eszköz, amely megmutatja az egyes feladatok közötti kapcsolatokat és függőségeket. A hálózati diagram segítségével a projektvezető megtervezheti a feladatok és a munka időtartamát, valamint meghatározhatja azokat a feladatokat, amelyek kritikusak a projekt sikeréhez.

 • Human Resource Management – Az emberi erőforrás menedzsment (HRM) a projektben dolgozó emberekre fókuszál. Az HRM célja, hogy biztosítsa a projekt számára a megfelelő munkaerőt, és hogy hatékonyan kezelje a munkaerővel kapcsolatos problémákat, mint például a toborzás, a képzés, a motiváció és az ösztönzés.

K

 • Kockázat - A kockázatok azok a lehetséges veszélyek vagy nehézségek, amelyek befolyásolhatják a projekt eredményét. A kockázatok értékelése és kezelése fontos a projektmenedzsment során. A projektvezetőnek előre meg kell határoznia a kockázatokat és fel kell készülnie a megfelelő reakciókra, hogy minimalizálja a kockázatok hatásait.

 • Kommunikáció - A kommunikáció a projektmenedzsment alapvető eleme, amely lehetővé teszi a csapat és a projektirányító közötti hatékony kapcsolatot. A kommunikáció lehetővé teszi a megértést, a kapcsolatok fenntartását és a problémák megoldását a projekt során.

 • Költségvetés - A költségvetés a projekt pénzügyi tervezése és irányítása. A költségvetés tartalmazza a projekt költségeit, a kiadásokat, az eszközök és erőforrások költségeit, és segít a projektirányítónak a pénzügyi szempontok hatékony kezelésében.

 • Kritikus útvonal - A kritikus útvonal a projektmenedzsment egy olyan eszköze, amely lehetővé teszi a projektvezetőnek, hogy meghatározza a projekt legkritikusabb feladatait és a projekt legkorábbi befejezési idejét. A kritikus útvonal azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek nélkül a projekt késedelmet szenvedne.

L

 • Láthatóság - A láthatóság a projektmenedzsment fontos eleme, amely lehetővé teszi a projekt minden szereplőjének, hogy teljes mértékben megértse a projekt állapotát, a feladatok előrehaladását és az esetleges kockázatokat.

 • Lead Time - A lead time a tervezési időtartam, amelyre szükség van egy adott feladat vagy termék elkészítéséhez. A lead time szorosan kapcsolódik a projekt menetrendjéhez és lehetővé teszi a projektirányító számára a tervezés és a határidők meghatározását.

 • Lépések - A lépések a projekt feladatok és tevékenységek összessége, amelyeket a csapatnak végrehajtania kell a projekt céljainak eléréséhez. A lépések összekapcsolódnak a projekt menetrendjével, és az előrehaladásukat figyelemmel kell kísérni a projekt határidőinek betartása érdekében.

 • Lépésről-lépésre megközelítés (Incremental Approach): A projekttervezési folyamat, amely során a projekt előrehaladásával folyamatosan hozzáadjuk az új elemeket, funkcionalitásokat, azaz az eredményeket egymás után haladva érjük el.

 • Leszálló ágban levő projekt (Project in Decline): Az a projekt, amelynek teljesítménye csökken, és a projekt már nem tudja a korábbi hatékonyságot tartani.

 • Leszálló fázis (Decline Phase): A projekt azon szakasza, amely során a teljesítmény csökken, és a hatékonyság lassan lecsökken.

 • Lépéselőny (Lead Time): Az az időtartam, amely szükséges az egyik projekt fázisának befejezéséhez, mielőtt a következő fázis elkezdődik.

 • Láthatóság (Visibility): A projekt folyamatának és eredményeinek áttekinthetősége és nyomon követhetősége.

 • Lezárás (Closure): Az a projekt befejezési folyamata, amely során a projekt összes célját és eredményét dokumentálják, és átadják a megrendelőnek.

 • Lépéskövetés (Step Tracking): A projektmenedzsment folyamat, amely során az egyes feladatok vagy lépések végrehajtását követik, és ellenőrzik a projekt időzítését.

 • Lekérdezés (Query): Az információk lekérése és elemzése a projekt folyamatának és eredményeinek nyomon követése érdekében.

 • Lényeges (Critical): Az a projekt feladat, amelyet a projektmenedzserek kiemelten fontosnak tartanak, mivel a teljes projekt sikere függ az időben történő elvégzésétől.

 • Létesítés (Establishment): Az új projektek kezdeti fázisa, amely során megtervezik és elindítják a projektet.

 • Létszámtervezés (Staffing): A projekt csapatának összeállítása és szervezése, hogy elérjék a projekt céljait és hatékonyan működjenek.

 • Lépés (Step): Az a folyamat, amely során a projekt előrehaladása történik, és elérjük a célkitűzéseket.

 • Lépésnapló (Step Log): Az az eszköz, amelyet a projektmenedzserek használnak a projektfolyamat követéséhez, hogy az előrehaladás minden lépése dokumentált legyen.

 • Lépési terv (Step Plan): Az az időbeosztás, amely meghatározza a projekt célkitűzéseinek eléréséhez szükséges lépéseket és a végrehajtásuk ütemezését.

 • Lépési változás (Step Change): Az olyan változás, amely hatással van az adott projekt folyamatára és eredményeire.

M

 • Menedzsment (Management): A projekt vezetésére és irányítására vonatkozó tevékenységek, amelyek a projekt céljainak eléréséhez szükségesek.

 • Megbízhatóság (Reliability): Az az elvárható szint, amelyet a projekt teljesítményének el kell érnie ahhoz, hogy sikeres legyen.

 • Megrendelő (Client): Az a személy, szervezet vagy vállalkozás, amely megrendeli a projektet, és finanszírozza azt.

 • Mintaprojekt (Pilot Project): Az az előzetes projekt, amelyet általában kisebb méretben hajtanak végre, hogy a csapat tesztelje a projekt terveit és folyamatait, mielőtt a valódi projektbe kezdenek.

 • Monitorozás (Monitoring): Az az eljárás, amely során a projekt előrehaladását követjük, és ellenőrizzük, hogy a tervek szerint halad-e.

 • Munkalap (Worksheet): Az a dokumentum, amelyet a projektvezetők használnak a projekt időbeosztásának és költségvetésének tervezésére és nyomon követésére.

 • Megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study): Az a vizsgálat, amelyet a projekt előzetes tervezése során végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a projekt megvalósítható-e a rendelkezésre álló erőforrások és feltételek mellett.

 • Megbízhatósági terv (Reliability Plan): Az a tervezett stratégia, amely meghatározza a projekt megfelelő minőségi és megbízhatósági szintjét, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat és tevékenységeket.

N

 • Naplózás (Logging): Az a tevékenység, amely során a projekt előrehaladását és változásait rögzítjük.

 • Napló (Log): A dokumentum, amelyben a projekt előrehaladását és változásait rögzítjük.

 • Naplózó rendszer (Logging System): Az a szoftver vagy hardver eszköz, amelyet a projektmenedzsment során használnak az információk rögzítésére és nyomon követésére.

 • Nem-konformitás (Non-Conformance): Az a helyzet, amikor a projekt nem felel meg a megadott specifikációknak vagy a minőségi követelményeknek.

 • Nyomkövetés (Tracking): Az a folyamat, amely során követjük a projekt előrehaladását, és figyelemmel kísérjük a felmerülő problémákat és kihívásokat.

 • Nemzetközi projektmenedzsment (International Project Management): Az a projektmenedzsment fajta, amely nemzetközi projektcsapatokat és különböző kultúrákat kezel.

 • Növekedési ütemterv (Growth Plan): Az a tervezett stratégia, amely meghatározza a projekt növekedési ütemét és az ehhez szükséges erőforrásokat és tevékenységeket.

 • Nemzetközi szabvány (International Standard): Az a szabvány, amelyet a projektmenedzsmentben és a minőségbiztosításban használnak, és amelyet világszerte elfogadnak és alkalmaznak.

O

 • Optimalizáció (Optimization): Az a folyamat, amely során a projektet az erőforrások lehető legjobb kihasználására optimalizálják.

 • Operatív terv (Operational Plan): Az a tervezett terv, amely meghatározza a napi tevékenységeket és a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat.

 • Összegző jelentés (Overview Report): A dokumentum, amelyben összefoglalják a projekt előrehaladását és a felmerült problémákat, kockázatokat.

 • Orientáció (Orientation): Az a folyamat, amely során az új projektcsapattagok bevezetést kapnak a projektbe és annak céljaiba, feladataiba.

 • Organizáció (Organization): Az a projektstruktúra, amelyben a projektet végrehajtó csapatok, szervezetek és részlegek szerepelnek, és amelyek közötti kapcsolatokat meghatározzák.

 • Osztályozás (Classification): Az a folyamat, amely során a projektet alárendelt részfeladatokra osztják, amelyek segítségével a feladatokat hatékonyabban lehet végrehajtani.

 • Oktatás és Tréning (Education and Training): Az a folyamat, amely során a projekt résztvevői megszerzik azokat a készségeket, ismereteket és tapasztalatokat, amelyek szükségesek a projekt sikeres végrehajtásához.

 • Összefoglaló jelentés (Summary Report): A projekt előrehaladásának és eredményeinek rövid összefoglalója, amely tartalmazza az elért eredményeket és a további teendőket.

P

 • Projekt (Project): Az időszakos, célorientált feladat, amelynek során erőforrásokat (pl. emberi, pénzügyi, anyagi erőforrások) használnak fel annak érdekében, hogy elérjék a meghatározott célt.

 • Projektmenedzsment (Project Management): A projekttervezés, a projekt szervezése, a projekt irányítása és ellenőrzése, valamint a projekt zárása során alkalmazott folyamatok és módszerek összessége.

 • Projektmenedzser (Project Manager): Az a személy, aki felelős a projekttervezés, a projekt szervezése, a projekt irányítása és ellenőrzése, valamint a projekt zárása során alkalmazott folyamatok és módszerek összessége.

 • Projektcsapat (Project Team): Azoknak az embereknek a csoportja, akik a projektben részt vesznek, és a projekt eredményének elérésére dolgoznak.

 • Projektterv (Project Plan): A projekt dokumentuma, amely leírja a projekt céljait, a feladatokat, a határidőket, az erőforrásokat és a felelős személyeket.

 • Projekt charter (Project Charter): A dokumentum, amely meghatározza a projekt célját, az erőforrásokat, a határidőket és a felelős személyeket.

 • Projektstátusz jelentés (Project Status Report): A dokumentum, amely leírja a projekt aktuális állapotát, az elért eredményeket és a további teendőket.

 • Projektértékelés (Project Evaluation): Az a folyamat, amely során a projektet értékelik annak érdekében, hogy megállapítsák az elért eredményeket és a fejlesztési lehetőségeket.

 • Projektkockázat (Project Risk): Azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a projekt célját, és amelyekkel előre kell számolni és kezelni kell őket.

 • Projektirányítási terv (Project Management Plan): A projekt dokumentuma, amely leírja a projektmenedzsment folyamatokat, a projektirányítási módszereket, az erőforrásokat és a határidőket.

 • Projektköltség (Project Cost): A projekt megvalósításához szükséges összes költség, beleértve a munkaerőköltséget, az anyagköltséget, az eszközköltséget és a projektcélok eléréséhez szükséges egyéb költségeket.

 • Projektértékelés (Project Evaluation): Az a folyamat, amely során a projektet értékelik annak érdekében, hogy megállapítsák az elért eredményeket és a fejlesztési lehetőségeket.

 • Projektkockázat (Project Risk): Azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a projekt célját, és amelyekkel előre kell számolni és kezelni kell őket.

 • Projektütemterv: A projektmenedzsment egyik legfontosabb dokumentuma, amely a projekt teendőit, határidőit és azokat végrehajtó személyeket tartalmazza időrendi sorrendben.

 • Projektcsapat: A projektben dolgozó személyek csoportja, akik az adott projekt megvalósításáért felelnek és együttműködnek az eredmény elérése érdekében.

 

Q

 • Quality Management: minőségmenedzsment, amely a projekt eredményének minőségi szempontból történő ellenőrzését és biztosítását jelenti. Azonban ez inkább egy általánosabb szakterület, mintsem egy konkrét fogalom a projektmenedzsmentben.

R

 • Rizikókezelés: A projektben előforduló potenciális problémák és kockázatok elemzése, értékelése, kezelése és nyomon követése.

 • Részletes projektterv: A projektmenedzsment egyik legfontosabb dokumentuma, amely részletesen leírja a projektet, a teendőket, a határidőket és azokat végrehajtó személyeket időrendi sorrendben.

 • Rendszeres értékelés: A projekt folyamatos értékelése és ellenőrzése, hogy biztosítsa a projekt időben történő befejezését, a költségvetés betartását és az eredmények minőségét.

 • Részvételi szervezeti struktúra: A projekt szervezetének egy olyan struktúrája, amelyben a projektmenedzsment és a résztvevők közötti kommunikáció és együttműködés hatékonyabb és eredményesebb.

 • Risk (kockázat): Egy olyan lehetséges esemény, amely káros hatással lehet a projekt céljaira és eredményeire. A kockázatkezelés a folyamat, amelynek során azonosítják, értékelik és kezelik ezeket a kockázatokat a projekt sikeressége érdekében.

 • Resource (erőforrás): A projekt végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok, emberek vagy pénz.

 • Requirements (követelmények): Azok a specifikációk és jellemzők, amelyeket a projektnek meg kell felelnie ahhoz, hogy sikeres legyen. A követelmények az ügyfél vagy az érintettek által meghatározottak, és általában dokumentálva vannak.

 • Roles and responsibilities (szerepek és felelősségek): A projekt résztvevőinek feladatai és felelősségei. Ez magában foglalja a projektvezetőt, a csapattagokat, a szponzort és a projekt érintettjeit.

 • Requirements traceability (követelmény nyomon követhetősége): A folyamat, amelynek során nyomon követik és dokumentálják a projekt követelményeit az életciklusuk során. Ez biztosítja, hogy a követelmények teljesüljenek, és megkönnyíti azok módosítását és követését.

 • Resourcing (erőforrások biztosítása): Az erőforrások megfelelő időben és mennyiségben történő biztosítása a projekt számára.

 • Risk management (kockázatkezelés): A folyamat, amelynek során azonosítják, elemzik és kezelik a projekt kockázatait, hogy minimalizálják azok hatásait a projekt eredményeire.

 • Release (kiadás): A projekt végén történő átadása az ügyfélnek vagy a használónak. A kiadás magában foglalja az összes szükséges dokumentációt és az átadási folyamatot.

 • Requirements management (követelménykezelés): A folyamat, amelynek során azonosítják, dokumentálják és nyomon követik a projekt követelményeit, és biztosítják, hogy azok teljesüljenek a projekt életciklusának minden szakaszában.

 • Resource allocation (erőforrás-elosztás): Az erőforrások hatékony és hatékony elosztása a projektben dolgozó csapatok és tevékenységek között. Az erőforrások lehetnek emberi, anyagi vagy technológiai erőforrások, és az elosztásukat általában a projekt menedzsere végzi.

 • RACI (felelősségi mátrix): A projekt résztvevőinek szerepeit és felelősségeit leíró struktúra, amely meghatározza, hogy ki felelős az adott feladat elvégzéséért, ki vesz részt a feladat végrehajtásában, kinek adható információ és kinek kell jóváhagynia az adott döntést.

 • Resource leveling (erőforrás-kiegyenlítés): A folyamat, amelynek során az erőforrásokat úgy osztják el, hogy a projektfolyamatok elvégezhetők legyenek a rendelkezésre álló idő és erőforrások mellett.

 • Review (áttekintés): A projekt értékelése, hogy megállapítsák, hogy a projekt a tervek szerint halad-e, és hogy az eredmények megfelelnek-e a követelményeknek. Az áttekintés lehet formális vagy informális, és az eredményeknek határozatlan ideig folyamatosan figyelniük kell az esetleges problémákra.

 • Requirements gathering (követelmények összegyűjtése): A folyamat, amelynek során az érintettekkel kommunikálnak, azonosítják és dokumentálják a projekt követelményeit és a felhasználói igényeket. A követelmények gyűjtése meghatározó a projekt sikere szempontjából, mivel azok határozzák meg a projekt céljait és a teendőket.

 • Resource utilization (erőforrás-felhasználás): Az erőforrások használatának hatékonysága és hatékonysága. Az erőforrás-felhasználás növelése javítja a projekt hatékonyságát és csökkenti a projekt költségeit.

S

 • Stakeholder: Minden olyan egyén, vagy szervezet, aki valamilyen érdekkel rendelkezik egy adott projekt iránt. A projektek sikeressége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az összes érintett felet figyelembe vegyük, és megfelelően kommunikáljunk velük.

 • Scope: A projekt célja, hatásköre, az elvégzendő feladatok és eredmények terjedelme. A scope megfogalmazása alapvető fontosságú a projekt sikerének szempontjából, mivel segít az egész csapatnak fókuszálni a feladatokra és megőrizni a projektcélok összhangját.

 • Schedule: A projekttervben meghatározott időkeret, amelyben a feladatokat el kell végezni. A projekt időzítése meghatározó szerepet játszik a projekt sikerében, mivel az időszakos ellenőrzés és a határidők szigorú betartása segít a csapatnak fenntartani a lendületet és elkerülni a késéseket.

 • Scope creep: Azok a változtatások, amelyek a projekt hatáskörét túllépik, és amelyek hatással lehetnek az eredményre vagy az időzítésre. A scope creep kezelése rendkívül fontos a projektmenedzsmentben, mivel elkerülhető, hogy a projekt túllépje a hatáskörét, és megőrizhető a költséghatékonyság.

 • Sponsor: A projektet támogató személy vagy szervezet, amely anyagi vagy egyéb forrásokat biztosít a projekt végrehajtásához. A támogatás megfelelő kezelése elengedhetetlen a projekt sikerének szempontjából, mivel biztosítja a szükséges finanszírozást és támogatást a projekt végrehajtásához.

 • Scrum: Egy agilis projektmenedzsment keretrendszer, amely együttműködő csapatokat és gyors fejlesztési ciklusokat használ a projekt sikeres végrehajtásához. A scrumot gyakran használják az IT projektekben, mivel hatékonyan kezeli a változó követelményeket és prioritásokat.

 • Scheduling tool: Olyan szoftver, amely segít a projektterv és az időzítés kezelésében, beleértve a feladatok és a határidők ütemezését, az erőforrások allokációját, a szükséges függőségi viszonyok kezelését és a projekt előrehaladásának nyomon követését. A scheduling tool-ok nagyban megkönnyítik a projektmenedzsment munkáját, mivel lehetővé teszik a projektterv és az időzítés valós idejű frissítését és az erőforrások hatékonyabb felhasználását.

 • Stakeholder analysis: A stakeholdereket és az érdekeiket vizsgáló folyamat, amelynek célja a projekt érintett feleinek jobb megértése és azok szükségleteinek figyelembe vétele. A stakeholder analysis segíti a projektmenedzsereket a projekt érintett feleinek hatékonyabb kommunikációjában és a projekt sikerességének növelésében.

 • Schedule variance: A tervezett és a ténylegesen elvégzett munka közötti különbség, amelyet általában a projekt időzítésének figyelemmel kísérése során használnak. A schedule variance segíti a projektmenedzsereket a tervezett és a tényleges teljesítmény közötti eltérések azonosításában és a projekt időzítésének optimalizálásában.

 • Success criteria: Azok a mérőszámok és kritériumok, amelyekkel a projekt sikerességét értékeljük. A success criteria határozzák meg a projekt céljait és az elvárt eredményeket, és fontos szerepet játszanak a projekt végrehajtásának és a sikeresség értékelésének folyamatában.

T

 • Termék backlog: A termék backlog egy olyan folyamatosan frissülő lista, amely tartalmazza az összes feladatot, amelyet a csapatnak végrehajtania kell egy termék vagy projekt elkészítése érdekében. Ez a backlog az alapja a Scrum módszernek, amely egy agilis projektmenedzsment módszer.

 • Timeboxing: Az időkereteket előre meghatározva szerveződő tevékenységek gyakorlata, amely segít a csapatoknak fenntartani a projekt időbeosztását és elérni a határidőket. Az időkeretek előre meghatározása azért fontos, hogy elkerüljük az időzítési problémákat és a projekt költségeinek túllépését.

 • Team building: A csapatépítés olyan folyamat, amely célja, hogy az egyének egy hatékonyan működő csapatot alkossanak. A csapatépítési tevékenységek magukba foglalják a kommunikációt, az együttműködést és az összetartást, és segítenek a projektmenedzsereknek abban, hogy eredményesebbé tegyék a projektjüket.

 • Triple constraint: A Triple constraint az a három alapvető szempont, amelyek hatással vannak a projekt menedzselésére: határidő, költségvetés és minőség. A projektmenedzsereknek meg kell találniuk az egyensúlyt ezek között az elemek között ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen.

 • Task: Az a konkrét feladat, amelyet a csapatnak végrehajtania kell a projekt érdekében. Az egyes feladatok lehetnek átfogóak vagy részletesek, és azok időtartama és prioritása függ a projektmenedzsment tervezéstől és a határidőktől.

 • Test plan: A tesztterv olyan dokumentum, amely leírja a tesztelési stratégiát, a tesztkörnyezetet és a tesztelési erőforrásokat. A tesztterv segíti a projektmenedzsereket abban, hogy biztosítsák a tesztelési folyamatok hatékonyságát és a projekt minőségét.

 • Time management: Az időgazdálkodás a projektmenedzsment egyik alapvető eleme, amely segít az idővel való hatékony gazdálkodásban. Az időgazdálkodás magában foglalja a határidők és az időzítés tervezését, az időzítési prioritások ke zelését, a tevékenységek időbeli felügyeletét és a határidők betartását. Az időgazdálkodás az egyik legfontosabb készség a projektmenedzserek számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan irányítsák a projektet és elérjék a kitűzött célokat a meghatározott határidőn belül. Az időgazdálkodás magában foglalja az idő tervezését és szervezését, az időn belüli kommunikációt és a hatékony időfelhasználást, amely hozzájárul a projekt sikerességéhez és a csapat eredményességéhez.

 • Transition planning: A tranzíciótervezés az a folyamat, amelyet a projektmenedzserek végrehajtanak azáltal, hogy előkészítik a projektet a befejezésre vagy átadásra. A tranzíciótervezés magában foglalja az új rendszerhez vagy termékhez való felkészülést, az átadás menetrendjének meghatározását és a projekt záró szakaszának dokumentálását.

 • Technical debt: A technikai adósság az a kifejezés, amelyet azokra a technikai kötelezettségekre használják, amelyeket a fejlesztőknek be kellene tartaniuk a projekt során, de amelyeket elhalasztottak vagy elmulasztottak teljesíteni. A technikai adósság hosszú távon negatív hatással lehet a projekt hatékonyságára és a minőségére.

 • Traceability matrix: A nyomon követhetőségi mátrix az a dokumentum, amely összekapcsolja az egyes követelményeket, a terveket és a teszteket, és lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék a követelmények végrehajtását és azokat, hogy azok hogyan teljesülnek a projekt folyamán. A nyomon követhetőségi mátrix segíti a projektmenedzsereket a projekt átláthatóságának és a szabályozási követelményeknek való megfelelésének biztosításában.

 • Timeboxing: A timeboxing az a projektmenedzsment technika, amelyben a projekt időtartama meghatározott idősávokra van bontva. A timeboxing lehetővé teszi a projektvezetők számára, hogy jobban megtervezhessék a projektet, és hatékonyan kezeljék az időt a célkitűzések elérése érdekében. A timeboxing segíti a csapatokat abban, hogy határidők betartásával és a projekt hatékonyabb végrehajtásával dolgozzanak. Ez a technika az agilis projektmenedzsment és a szoftvertervezési módszertanok között is népszerű.

V

 • Vezetői összefoglaló (Executive Summary): A projektvezetők által létrehozott dokumentum, amely átfogó képet ad a projekt állapotáról, a feladatokról és az elért eredményekről. Az összefoglaló általában rövid, tömör és a projekt főbb eredményeit és célokat tartalmazza.

 • Varianciaanalízis (Variance Analysis): A projektvezetők által alkalmazott technika, amely segít az eredeti költségvetés és a tényleges költségek közötti különbségek azonosításában. A varianciaanalízis fontos eszköz a költségvetési tervek és a projektmenedzsment hatékonyságának nyomon követésére.

 • Visszacsatolás (Feedback): Az a folyamat, amely során a projektvezetők és a csapat tagjai közötti kommunikáció révén információkat gyűjtenek a projekt előrehaladásáról és a csapat munkájáról. A visszacsatolás kulcsfontosságú a hatékony projektmenedzsment és a csapatmunka szempontjából.

 • Végrehajtási terv (Implementation Plan): Az a dokumentum, amely meghatározza a projekt végrehajtásának tervét és menetrendjét. A végrehajtási terv a projekt tervezési fázisának része, és segít a projektvezetőknek és a csapatnak azonosítani a projekt szükséges erőforrásait és feladatait.

 • Work Breakdown Structure (WBS): A Work Breakdown Structure egy projekttervezési eszköz, amely lehetővé teszi a projektvezetőknek, hogy a projektet részekre bontsák és strukturáltan kezeljék. A WBS a projekt teljes munkáját egységekre bontja, amelyek könnyen kezelhetők és nyomon követhetők.

 • Workflow: A projektmenedzsmentben a munkafolyamat azoknak a lépéseknek a sorozata, amelyeket egy projekten belül végrehajtanak, hogy elérjék a célkitűzést. A workflow azonosítja a feladatokat, a folyamatokat és a felelősségi kört, hogy biztosítsa a hatékony és strukturált munkavégzést.

 • Vállalati kultúra: A vállalat értékeinek, hagyományainak, magatartási normáinak és kommunikációs stílusának összessége. A vállalati kultúra határozza meg, hogy az alkalmazottak hogyan viselkednek, hogyan dolgoznak együtt és hogyan viszonyulnak a vállalat külső és belső érintettjeihez.

 • Vezetői felelősségvállalás: A vezetők felelőssége, hogy a vállalatot az etikus és fenntartható módon vezessék, figyelembe véve a vállalat értékeit, küldetését és a szabályozó szervek előírásait. A vezetői felelősségvállalás magában foglalja a vezetői példamutatást, a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát, a kockázatkezelést és a társadalmi felelősségvállalást.

 • Változáskezelés: A változáskezelés azon folyamatok és eljárások összessége, amelyek segítenek a vállalatnak felkészülni, kezelni és végrehajtani a változásokat. A változások lehetnek külső (pl. piaci változások) vagy belső (pl. új vezetőség, új folyamatok bevezetése), és a vállalat sikere függ attól, hogy hogyan kezeli és alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz.

 • Vállalati stratégia: A vállalati stratégia a vállalat hosszú távú céljainak és terveinek összessége, amelyek meghatározzák a vállalat irányát és a sikerességhez szükséges lépéseket. A vállalati stratégia meghatározza a vállalat versenyképességét, piaci pozícióját, termék- és szolgáltatásfejlesztési irányát és a pénzügyi terveit.

 • Vállalati szintű projektmenedzsment: A vállalati szintű projektmenedzsment azon folyamatok és módszerek összessége, amelyek lehetővé teszik a vállalatnak, hogy hatékonyan és hatékonyan kezelje a projektjeit az összes szervezeti egységen belül. A vállalati szintű projektmenedzsment magában foglalja a projektportfólió menedzsmentet, a projektválasztást, a projektmenedzsment-irányítást és a projektmenedzsment kultúrát.

X

 • X-érték: Ez a fogalom azt jelenti, hogy egy projekt során a cél az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely megéri a befektetett időt, energiát és pénzt.

Y

 • Ytterbium: Ez egy projektmenedzsment-módszer, amelyet a NASA használ, és amely lehetővé teszi a projektcsapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt a projektek megvalósítása során.

Z

 • Zárt projektek: Olyan projektek, amelyek teljesen befejeződtek, és már nem igényelnek további erőforrásokat vagy figyelmet a projektmenedzsment részéről.

 • Zéró tolerancia: Az a folyamat, amikor egy projektvezető nem tolerál semmilyen késedelmet, hibát vagy problémát egy projekt során, és a lehető legrövidebb időn belül megoldást keres rájuk.

Külön kitérünk az agilis projektmenedzsmenthez kapcsolódó fogalmakra (van átfedés a fentiekkel természetesen), hogy ne keveredjen össze a klasszikus projektmenedzsment terminológiával, ide kattintva megtalálod.

bottom of page